Κρίσιμες Ερωτήσεις για τη Δικαιοσύνη και τη Δικηγορία
H Μεγάλη Έρευνα της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, για τη Δικαιοσύνη και τη Δικηγορία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν σε όλους τους θεσμικούς φορείς και θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση σύγχρονων και πραγματοποιήσιμων προτάσεων για την βελτίωση της δικαιοσύνης και των συνθηκών άσκησης της δικηγορίας
Ξεκινήστε!
 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το δικηγορικό επάγγελμα την επόμενη δεκαετία;

To μέλλον των δικηγόρων

 
Για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις για το δικηγορικό επάγγελμα στο μέλλον, απαιτούνται κατά προτεραιότητα τρία μέτρα:

To μέλλον των δικηγόρων

 
Η κοινωνία έχει σήμερα εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δικηγόροι;

To μέλλον των δικηγόρων
     
 
Εφόσον στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε όχι, σε τι οφείλονται αυτοί οι μύθοι:

To μέλλον των δικηγόρων

 
Ο σχεδιασμός για το μέλλον του δικηγόρου στην Ελλάδα αποτελεί υπόθεση:

To μέλλον των δικηγόρων

 
Ο σχεδιασμός για το μέλλον του δικηγόρου για να είναι αποτελεσματικός απαιτεί:

To μέλλον των δικηγόρων

 
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου σας;

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

 
Την τελευταία τριετία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου σας:

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

 
Αναφέρετε προβλήματα / ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου σας:

 
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ΤΝΠ «Ισοκράτης»;

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

 
Για την καλύτερη πρόσβαση στη νομική επιστήμη, τη νομοθεσία και τη νομολογία, προκρίνω:

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

 
Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου σας;

Η εκπροσώπηση των δικηγόρων

 
Την τελευταία τριετία, η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου σας είναι σε σχέση με την προηγούμενη:

Η εκπροσώπηση των δικηγόρων

 
Συμφωνείτε με την περσινή αποχή ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό;

Η εκπροσώπηση των δικηγόρων

 
Θα εμπιστευόσασταν την εκπροσώπησή σας σε νεότερους ηλικιακά Συμβούλους;

Η εκπροσώπηση των δικηγόρων

 
Θα εμπιστευόσασταν για Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου σας κάποιον νεότερο ηλικιακά συνάδελφο;

Η εκπροσώπηση των δικηγόρων

 
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα επίθετα για τον προσδιορισμό της πρόσβασης και απονομής της  Δικαιοσύνης  στην Ελλάδα το έτος

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ & Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
Πόσο σοβαρά θεωρείτε τα ακόλουθα  προβλήματα της δικαιοσύνης;

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΔΙΚΟΜΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΠΟΛΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΛΟΙΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: H ΑΝΤΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"

Η βελτίωση της δικαιοσύνης
 
Ως προς το ωράριο των δικαστηρίων πιστεύετε ότι:

Η βελτίωση της δικαιοσύνης

 
Ως προς διάστημα των δικαστικών διακοπών:

Η βελτίωση της δικαιοσύνης

 
Ως προς την μετακίνηση δικαστικής ύλης από την αρμοδιότητα  των Δικαστηρίων σε άλλες Δημόσιες Αρχές όπως συμβολαιογράφοι:

Η βελτίωση της δικαιοσύνης

 
Η εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θεωρείτε ότι εν τέλει έχει επιτύχει την στόχευση του νομοθέτη για «αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης και ότι «έχει αποκαταστήσει το αίσθημα του Δικαίου στους πολίτες»;

Η βελτίωση της δικαιοσύνης

 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο αποδοτικότερος τρόπος εξάλειψης του μεγάλου χρόνου αναμονής στην εξυπηρέτηση του δικηγόρου σε Δικαστήρια – υπηρεσίες:

Η βελτίωση της δικαιοσύνης

 
Θεωρείτε δίκαιο το γεγονός ότι ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται βάσει του φορολογητέου εισοδήματος;

To φορολογικό / ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων

 
Πρέπει να δίνεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέγει αν θέλει να εισφέρει για τον τομέα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ;

To φορολογικό / ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων

 
Εάν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε μια πλήρη ιδιωτική ασφάλιση και στην υφιστάμενη υποχρεωτική ασφάλιση από το Δημόσιο, ποια από τις δύο θα επιλέγατε:

To φορολογικό / ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων

 
Ποιο από τα παρακάτω κατά τη γνώμη σας είναι εύλογο και βιώσιμο ποσοστό για να βαρύνει το εισόδημα ενός δικηγόρου για φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές:

To φορολογικό / ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων

 
Θεωρείτε σωστή την μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών;

To φορολογικό / ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων
     
 
Aσκούμενοι Δικηγόροι: Σε τι ύψος κυμαίνεται η αμοιβή σας;

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι

 
Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της δικηγορικής άσκησης;

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι

 
Πόσοι ικανοποιημένοι είστε με τις πρακτικές γνώσεις δικηγορίας που αποκτάτε κατά την δικηγορικής άσκησής σας;

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι

 
Είστε υπέρ ή κατά της δημιουργίας Σχολής Δικηγόρων για την εκμάθηση σύνταξης δικογράφων, χειρισμού των υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων, κ.λπ., στον ίδιο χρόνο που πραγματοποιείτε τη δικηγορική άσκησή σας και παράλληλα με αυτή;

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι

 
Είστε υπέρ ή κατά του νέου συστήματος, με τη διεξαγωγή πανελλήνιου διαγωνισμού, για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου;

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι

 
Φύλο:

Tα Δημογραφικά σας στοιχεία

 
Ηλικία: *

Tα δημογραφικά σας στοιχεία

 
Έτη δικηγορίας: *

Τα δημογραφικά σας στοιχεία

 
Μορφή άσκησης της δικηγορίας: *

Τα δημογραφικά σας στοιχεία

 
Μηνιαίο εισόδημα (προαιρετικά):

Τα δημογραφικά σας στοιχεία

Powered by Typeform