Φόρμα Εγγραφής στο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν.e-Θέμις
Προσωπικά Δεδομένα & Δικηγορία
Μια νέα πραγματικότητα – Ένα νέο κεφάλαιο στο νομικό κόσμο
Ιωάννινα / 11-12 Μαϊου 2018
Ξεκίνησε!
πατήστε ENTER
Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο eΘέμις!
Mόλις λάβατε ένα email επιβεβαίωσης της Συμμετοχής σας.